Tổng quan về nghiên cứu

Trường CNTT-TT luôn chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Hàng năm, các cán bộ của Trường xuất bản nhiều bài báo khoa học, cũng như thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được tài trợ kinh phí từ các cơ quan tổ chức khác nhau.

Chủ đề nghiên cứu khoa học xoay quanh lĩnh vực công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên ngành có liên quan, như: Atificial Intelligence, Iot, Big Data, Cloud Computing, Data Warehousing, Business Intelligence, Machine Learning, Data Mining, Pattern Recognition, Information Retrieval, Computer Vision, Geographic Information System, Modeling, Simulation, Network and System Security, Mobile Communications.

 

Chủ đề nghiên cứu

Trong những năm gần đây, Trường CNTT-TT tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học với nhiều đối tác nước ngoài. Qua đó, nhiều dự án quốc tế đã và đang được thực hiện với kết quả khởi sắc, chẳng hạn như dự án Jeai Dream (Pháp), AniAge (Châu âu), Starwar (Châu âu).

Song song đó, hoạt động học thuật trong sinh viên cũng không ngừng được đẩy mạnh. Trong những năm gần đây, sinh viên của Trường đã đạt được nhiều thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, cũng như trong các cuộc thi Olympic, qua đó góp phần làm tăng thương hiệu của Nhà trường trên bình diện quốc gia và quốc tế.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186