Các chương trình đào tạo bậc kỹ sư của Trường CNTT-TT được thiết kế dựa trên Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo của Hiệp hội máy tính Hoa Kỳ (ACM Curricula Recommendations) cho lĩnh vực điện toán. Khung chương trình đáp ứng theo tiêu chuẩn là chương trình đào tạo kỹ sư chuyên sâu đặc thù của Bộ giáo dục và đào tạo quy định, với hơn 150 tín chỉ, tạo thuận lợi cho sinh viên được miễn một số học phần khi học tiếp chương trình thạc sỹ và tiến sỹ.

Nhằm giúp sinh viên ra trường có kiến thức và kỹ năng nền tảng đủ rộng để đáp ứng được nhiều vị trí việc làm trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, các chương trình đào tạo của tất cả các ngành của Trường CNTT-TT được thiết kế có phần  đại cương và phần cơ sở ngành là giống nhau, phần chuyên sâu khác biệt của từng ngành sẽ chiếm khoảng 40% khối lượng của chương trình đào tạo.

 

Hình - Định hướng thiết kế của các ngành đào tạo kỹ sư của Trường CNTT-TT

Các chương trình đào tạo có chuẩn đầu ra rõ ràng phù hợp với sứ mệnh tầm nhìn, mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ và Trường CNTT-TT. Các học phần được thiết kế nội dung có sự đóng góp rõ ràng vào các chuẩn đầu ra của CTĐT. Hầu hết các học phần đều có nội dung thực hành để  giúp rèn luyện kỹ năng thực hành của sinh viên. Chương trình được thiết kế với niên luận cơ sở ngành, niên luận chuyên ngành, cùng với 8 tuần thực tập toàn thời gian ở doanh nghiệp, tiểu luận hoặc luận văn tốt nghiệp sẽ mang lại cho sinh viên nhiều kinh nghiệm thực tế ngay sau khi tốt nghiệp ra trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khóa Chương trình đào tạo và kế hoạch học tập mẫu
  48 An toàn Thông tin
Công nghệ Thông tin
Công nghệ Thông tin Chất lượng cao
Hệ thống Thông tin
Khoa học Máy tính
Kỹ thuật Phần mềm
Kỹ thuật Phần mềm Chất lượng cao
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
Truyền thông Đa phương tiện
Khóa Kế hoạch học tập mẫu
  49 An toàn Thông tin
Công nghệ Thông tin
Công nghệ Thông tin Chất lượng cao
Hệ thống Thông tin
Khoa học Máy tính
Kỹ thuật Phần mềm
Kỹ thuật Phần mềm Chất lượng cao
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
Truyền thông Đa phương tiện
Khóa Chương trình đào tạo và mẫu kế hoạch học tập
  46 Công nghệ Thông tin
Công nghệ Thông tin Chất lượng cao
Tin học Ứng dụng
Khoa học Máy tính
Kỹ thuật Phần mềm
Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu
Hệ thống Thông tin
Khóa Chương trình đào tạo và mẫu kế hoạch học tập
  47 Công nghệ Thông tin
Công nghệ Thông tin Chất lượng cao
Tin học Ứng dụng
Khoa học Máy tính
Kỹ thuật Phần mềm
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
Hệ thống Thông tin

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KHHT KHÓA 45 TRỞ VỀ TRƯỚC

Chương trình đào tạo và kế hoạch học tập mẫu K45Kế hoạch học tập mẫu chương trình chất lượng cao CNTT K45

Chương trình đào tạo và kế hoạch học tập mẫu K44Kế hoạch học tập mẫu chương trình chất lượng cao CNTT K44

Kế hoạch học tập mẫu CT CLC K42, K43

Chương trình đào tạo chất lượng caoKế hoạch giảng dạy, học tập chương trình chất lượng cao

Chương trình đào tạo K41, K42, K43Mẫu kế hoạch học tập K41, K42, K43

Chương trình đào tạo K40Mẫu kế hoạch học tập K40; Chương trình đào tạo THUD K40

Chương trình đào tạo K39; Mẫu KHHT K39; Chương trình đào tạo THUD K39

 - Chương trình đào tạo K38;Chương trình THUD K38 mẫu KH HTTT 38; mẫu KH KTPM 38; mẫu KH TT&MMT 38;

 

 - Chương trình đào tạo K36mẫu lập kế hoạch

 - Chương trình kỹ sư liên thông khóa 5 (K36, năm 2010)

 - Chương trình đào tạo K35

 - Chương trình đào tạo K34

 - Chương trình đào tạo cho sinh viên học bằng 2 (trúng tuyển năm 2008)

 - Chương trình kỹ sư liên thông khóa 3 (năm 2008)

 - Chương trình đào tạo K33

 - Chương trình kỹ sư liên thông khóa 2 (năm 2007)

 - Chương trình năm thứ 1 - CNTT

 - Chương trình chuyển đổi ngành CNTT cho các khóa 32 trở về trước 

 *Xem hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển đổi (sinh viên các khóa cũ, áp dụng chương trình của khóa 29)

 * Tham khảo các biểu mẫu

 Chương trình chuyển đổi hệ KCQ

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186