Khoa Hệ thống thông tin

Giới thiệu 

Được thành lập năm 1990 với tên gọi là Bộ môn Tin học, đến năm 1997, Bộ môn Tin học được đổi tên thành Bộ môn Hệ thống thông tin (HTTT) và Toán ứng dụng. Theo nhu cầu phát triển, Bộ môn HTTT và Toán ứng dụng được tách thành các bộ môn: HTTT, Công nghệ phần mềm, và Khoa học máy tính. Ngày 29/9/2022, Bộ môn HTTT chuyển thành Khoa HTTT theo nghị quyết của Hội đồng Trường trường ĐHCT.

Với lực lượng cán bộ có trình độ cao (gồm 01 PGS, 08 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ) phần lớn đều tốt nghiệp ở các nước có nền giáo dục tiên tiến (như Đức, Pháp, Hà Lan, New Zealand, Nhật,..), Khoa HTTT đã và đang đảm nhiệm đào tạo 1 ngành bậc đại học, 1 ngành bậc thạc sĩ và 1 ngành bậc tiến sĩ trong lĩnh vực HTTT. Giảng viên của Khoa cũng đã hỗ trợ giảng dạy, thẩm định, đánh giá các chương trình đào tạo, hướng dẫn học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh (NCS) cho các trường đại học khác trên địa bàn và các tỉnh trong khu vực.

Về nghiên cứu khoa học, giảng viên của khoa đã có kinh nghiệm chủ trì, tham gia, tư vấn, thực hiện chính, hoặc phản biện, cho nhiều đề tài các cấp từ cấp cơ sở, cấp thành phố đến cấp Nhà nước, trong đó nhiều đề tài đã được ứng dụng vào thực tiễn. Nhiều bài báo/báo cáo khoa học đã được công bố trong các tạp chí, hội nghị uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus và danh mục bài báo tính điểm công trình của HĐGSNN.

Khoa luôn chú trọng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa, nhiều giảng viên của khoa đã được học bổng để tiếp tục học tập nâng cao trình độ tại các quốc gia mạnh về lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin. Ở thời điểm hiện tại (năm 2023) khoa có 1 giảng viên đang nghiên cứu sau Tiến sĩ (postdoc) tại New Zealand. Các giảng viên thường xuyên tham gia các hội thảo, khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn trong và ngoài nước để cập nhật kiến thức cũng như công nghệ mới phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Khoa HTTT là đào tạo kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ ngành HTTT, tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, xây dựng và triển khai giải pháp trong các lĩnh vực then chốt như: HTTT quản lý và điều hành, HTTT thông minh (DSS, GIS, BI,..), thương mại điện tử.

 Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa HTTT trở thành một đơn vị mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nước cũng như khu vực Đông Nam Á. Đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên 85%. Khoa phấn đấu trong năm 2024, chương trình đào tạo kỹ sư HTTT được kiểm định chất lượng, và mở thêm 1 ngành mới bậc đại học.

 Đào tạo

 - Kỹ sư Hệ thống thông tin (xem chi tiết chương trình đào tạo):

 Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 161 tín chỉ. Hàng năm khoa tuyển mới 60-80 sinh viên theo tổ hợp A00 và A01, hiện có hơn 450 sinh viên đang theo học.

 Đào tạo chuyên sâu về:

 -      Kiến thức về phân tích và đặc tả yêu cầu người dùng, phân tích và thiết kế các mô hình cũng như xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin.

 -      Kỹ năng sử dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại cho quá trình thiết kế và quản trị CSDL, phân tích dữ liệu, quá trình xây dựng và phát triển hệ thống thông tin.

Kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; kỹ năng viết báo cáo, xây dựng và bảo vệ dự án; tham gia các nhóm tư vấn triển khai, áp dụng hệ thống thông tin tại đơn vị; sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên ngành.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 -      Chuyên viên tư vấn, thiết kế giải pháp xây dựng HTTT cho đơn vị, tổ chức.

 -      Chuyên viên IT tại các đơn vị, tổ chức.

 -      Lập trình viên, quản lý dự án phần mềm

 -      Chuyên viên thiết kế, quản trị cơ sở dữ liệu.

 -      Chuyên gia phân tích, thiết kế hệ thống

 -      Phụ trách các công ty mua bán thiết bị, dịch vụ CNTT, các công ty gia công phần mềm.

Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo về CNTT. Giáo viên các trường THPT, THCS.

Một vài hình ảnh hoạt động trong giảng dạy và học tập

 

Một vài hình ảnh hoạt động trao đổi sinh viên học tập nước ngoài, phục vụ cộng đồng

Sinh viên trao đổi học tập tại National Kaohsiung University of Science and Technology - Taiwan, King Mongkut's University of Technology North Bangkok – Thailand, Yuan Ze University – Taiwan, Kyoto Institute of Technology – Japan,

Các giải thưởng Nữ sinh Tiêu biểu Lĩnh vực Khoa học công nghệ, Học bổng Microsoft dành cho Nữ sinh Lĩnh vực Khoa học công nghệ.

 

Thạc sĩ Hệ thống thông tin (xem chi tiết chương trình đào tạo):

Thời gian đào tạo: 2 năm với 60 tín chỉ. Hàng năm khoa tuyển mới 15-30 học viên, hiện có hơn 60 học viên đang theo học.

Đào tạo chuyên sâu về:

-      Kiến thức chuyên ngành, liên ngành để trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực: Hệ thống thông minh, Quản trị tri thức, Phân tích dữ liệu.

-      Khả năng thiết kế mô hình, quy trình tổng thể cho phép thu thập, phân tích và khai thác tri thức từ dữ liệu.

-      Kỹ năng nhận diện vấn đề cùng khả năng đề xuất, đánh giá và phác thảo giải pháp phù hợp.

 

 

Tiến sĩ Hệ thống thông tin (xem chi tiết chương trình đào tạo):

Thời gian đào tạo: 3 năm (90 TC) đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ; 4 năm (120 TC) đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi. Thời gian đào tạo tối đa là 6 năm. Hàng năm khoa tuyển mới 1-2 NCS, hiện có 11 NCS đang học và 3 Tiến sĩ đã tốt nghiệp.

 Đào tạo chuyên sâu về:

 -      Kiến thức chuyên sâu về Hệ thống thông tin thông minh và phân tích dữ liệu lớn.

 -      Sáng tạo và đề xuất các mô hình/giả thuyết, đánh giá và chứng minh tính đúng đắn của mô hình/giả thuyết bằng lý thuyết và thực nghiệm.

 -      Khả năng phân tích đánh giá một cách khoa học các kết quả đã đạt được trong lĩnh vực Hệ thống thông tin.

 

Các giáo trình đã xuất bản (chi tiết):

 1. TS. Nguyễn Thanh Hải, PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe, TS. Phạm Thị Ngọc Diễm.       Nghiệp vụ thông minh, 2021, NXB ĐHCT.
 2. TS. Trương Quốc Định, PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe, TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Trần Thanh Điện, ThS. Sử Kim Anh. Thương mại điện tử, 2020, NXB ĐHCT.
 3. TS. Phạm Thị Ngọc Diễm, ThS. Lê Đức Thắng. Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện, 2015, NXB ĐHCT
 4. TS. Phạm Thị Xuân Lộc, TS. Trương Quốc Định, ThS. Phan Tấn Tài. Phân tích hệ thống hướng đối tượng, 2014, NXB ĐHCT.
 5. TS. Trương Quốc Định, TS. Ngô Bá Hùng, TS. Trương Quốc Bảo, Các hệ thống tìm kiếm thông tin văn bản, 2014, NXB ĐHCT
 6. TS. Phạm Thị Xuân Lộc, TS. Phạm Thị Ngọc Diễm. Ngôn ngữ UML (Unified Modeling Language), 2014, NXB ĐHCT.
 7. ThS. Trần Ngân Bình, ThS. Đặng Quốc Việt, TS. Nguyễn Thái Nghe. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, 2014, NXB ĐHCT.

Nghiên cứu

Nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực:

 • Hệ thống tìm kiếm thông tin thông minh:

          -         Tìm kiếm và biểu diễn thông tin (Information retrieval and visualization)

          -         Tóm tắt và phân nhóm văn bản tự động (Automated text summarization and classification)

 • Hệ thống nhận dạng thông minh:

         -         Chẩn đoán bệnh và Phát hiện bất thường trên ảnh y khoa

         -         Nhận dạng gương mặt, nhận dạng biển số, nhận dạng bệnh trên cây trồng từ ảnh,... 

 • Hệ thống gợi ý và hỗ trợ ra quyết định:

         -         Các hệ thống gợi ý (Recommender systems)

         -         Các hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision support systems)

 • Các hệ thống thông minh liên quan đến Máy học (Machine learning) và Khai phá dữ liệu (Data Mining)

          -        Phân tích và khai thác dữ liệu trong các lĩnh vực đời sống như: giáo dục, thương mại, thủy sản, môi trường…

Các công trình NCKH:

 Thực hiện đề tài khoa học công nghệ: Đề xuất, tham gia đấu thầu tuyển chọn thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp phục vụ mục tiêu số hóa, tự động hóa quy trình nghiệp vụ…

Các đề tài NCKH gần đây (chi tiết):

 1. Hệ thống phát hiện leo rào, 2022-2023
 2. Program F-7: Engineering and Information Technology development and Application in Aquaculture and Fisheries, 2017-2022; Program E-1: Water and Land Resources Monitoring, 2017-2022
 3. Giải pháp chẩn đoán bệnh bằng kỹ thuật biểu diễn dữ liệu đa chiều trên ảnh 2 chiều kết hợp với giải thuật học sâu, 2020-2021
 4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống HoneyWall phục vụ công tác bảo vệ website các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 2019-2021
 5. Xây dựng hệ thống trợ giúp khuyến nông trực tuyến tại đồng bằng sông Cửu Long, 2016-2017
 6. Hệ thống hỗ trợ giữ xe thông minh, 2014-2014

 Nhân sự Khoa HTTT

 TT

Họ tên, email

Lĩnh vực nghiên cứu và Profiles

Các môn giảng dạy

Hình đại diện

1

PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe

Giảng viên cao cấp (Hạng I)

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hệ thống gợi ý, máy học, khai phá dữ liệu, phân tích dữ liệu, hệ trợ giảng thông minh 

Google Scholar

Dblp

ORCID

-     CSDL, Quản trị CSDL, TMĐT, Phương pháp NCKH

-     Khai phá dữ liệu/Máy học, Business Intelligence

-     Hệ hỗ trợ quyết định, Hệ thống gợi ý, Hệ thống thông minh

2

TS. Phạm Thị Ngọc Diễm

Giảng viên chính (Hạng II)

Tổ trưởng Công đoàn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Learning, kho dữ liệu, OLAP, khai phá dữ liệu 

ResearchGate

-       CSDL, CSDL phân tán, CSDL hướng đối tượng, CSDL NoSQL

-       UML, Phân tích hệ thống hướng đối tượng

3

TS. Trương Quốc Định

Giảng viên chính (Hạng II)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Tìm kiếm thông tin, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích mạng xã hội 

Google Scholar

Dblp

-       Phân tích thiết kế hệ thống, Phân tích hệ thống hướng đối tượng

-       GIS, Tìm kiếm thông tin, Quản trị tri thức

-       Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

-       TMĐT

4

TS. Trần Nguyễn Minh Thái

Giảng viên (Hạng III)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIS, viễn thám, máy học, khai phá dữ liệu, phân tích dữ liệu 

Google Scholar

ORCID

-       Đô thị thông minh

-       UML, Phân tích thiết kế hệ thống

 

5

TS. Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên (Hạng III)

Trưởng PTN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phân tích/Khai phá dữ liệu, Máy học, Dữ liệu đa phương tiện, Thị giác máy tính, Y tế thông minh

Google Scholar

ORCID

-     Khai phá dữ liệu, Máy học, Thị giác máy tính

-     TMĐT, UML, CSDL, Nghiệp vụ thông minh, Y tế thông minh

 

6

TS. Nguyễn Minh Khiêm

Giảng viên (Hạng III)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIS, máy học, CNTT trong thủy sản  

Research Gate

ORCID

-       CSDL, quản trị CSDL

-       UML

-       Hệ thống quản lý sản xuất, lập trình ứng dụng, TMĐT

-       Giao diện người - máy

 

7

TS. Trần Thanh Điện

Giảng viên chính (Hạng II)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hệ thống gợi ý, khai phá dữ liệu trong giáo dục, E-Commerce, E-Learning 

Google Scholar

OCRID

- Phát triển hệ thống TMĐT, Tiếp thị kỹ thuật số, Hệ thống E-learning

 

8

TS. Phạm Thị Xuân Lộc

Giảng viên chính (Hạng II)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trust in Software Components, OLAP, Kho dữ liệu

Dplp

-       CSDL

-       Phân tích hệ thống

-       UML

-       Phân tích hệ thống hướng đối tượng

-       Giao diện người - máy

 

9

TS. Võ Minh Hiển

Giảng viên (Hạng III)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

E-Learning, Blended Learning 

ResearchGate

OCRID

-       TMĐT

-       E-learning

 

10

Ths. Phan Tấn Tài

Giảng viên chính (Hạng II)

Phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hệ thống thông tin đa trị, Bảng quyết định

ResearchGate

-       Phân tích hệ thống

-       UML

-       Phân tích hệ thống hướng đối tượng

-       Cơ sở dữ liệu

-       Quản trị CSDL

 

11

Ths. Bùi Đăng Hà Phương

Giảng viên (Hạng III)

Tổ phó Công đoàn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logic mờ, dự báo

Dblp

ORCID

-       UML

-       Giao diện người - máy

-       Phân tích hệ thống hướng đối tượng

 

12

Ths. Phạm Ngọc Quyền

Giảng viên (Hạng III)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mô hình hóa và mô phỏng, GAMA

Dblp

ResearchGate

-       CSDL

-       Quản trị CSDL

-       TMĐT

 

13

Ths. Mai Thị Cẩm Nhung

Giảng viên (Hạng III)

Thư ký khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hệ thống gợi ý, máy học

ORCID

-       CSDL

-       Phân tích hệ thống

-       An toàn bảo mật thông tin

 

14

Ths. Sử Kim Anh

Giảng viên chính (Hạng II)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai phá dữ liệu, Học tăng cường

 ResearchGate

-       Nền tảng CNTT

-       Tin học căn bản

-       TMĐT

 

15

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hiền

Giảng viên (Hạng III)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai phá dữ liệu trong giáo dục 

-       UML

-       Phát triển Web, lập trình ứng dụng

 

16

Ths. Lê Đức Thắng

Giảng viên chính (Hạng II)

(GV mời giảng)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý thuyết tập thô 

-       CSDL

-       Toán rời rạc

-       An toàn bảo mật thông tin

 

Thông tin liên hệ: 

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe 

ĐT: 02923.734718, DĐ:091 8028402, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Phó trưởng khoa: ThS. Phan Tấn Tài 

ĐT: 02923.734718, DĐ: 0919 063379 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Fanpage: https://www.facebook.com/htttdhct

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186