Đảng bộ Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) hiện có 95 đảng viên với 09 chi bộ trực thuộc
1. Chi bộ Công nghệ thông tin: 6 đảng viên 6. Chi bộ Truyền thông đa phương tiện: 7 đảng viên
2. Chi bộ Công nghệ phần mềm: 8 đảng viên 7. Chi bộ Văn phòng - Phòng thực hành máy tính: 7 đảng viên
3. Chi bộ Hệ thống thông tin: 7 đảng viên 8. Chi bộ Công ty TNHH KHCN: 3 đảng viên
4. Chi bộ Khoa học máy tính: 5 đảng viên 9. Chi bộ Sinh viên CNTT-TT: 45 đảng viên
5. Chi bộ Mạng máy tính và Truyền thông: 7 đảng viên  

Tại Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 07 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đ/c

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CNTT-TT 

Nguyễn Hữu Hòa

Bí Thư 

 

Phan Tấn Tài

Phó Bí thư

 

Võ Huỳnh Trâm

Ủy viên

 

Phạm Nguyên Khang

Ủy viên

 

 

Phạm Hữu Tài

Ủy viên

 

Ngô Bá Hùng

Ủy Viên

 

Trần Minh Tân

Ủy viên

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

 

Phan Tấn Tài

Chủ nhiệm UBKT

 

Thái Minh Tuấn

Phó chủ nhiệm UBKT

 

Phạm Xuân Hiền

Ủy viên UBKT

 DANH SÁCH CÁC BÍ THƯ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CNTT-TT

 

Phạm Thế Phi

Bí thư Chi bộ CNTT

 

Võ Huỳnh Trâm

Bí thư Chi bộ CNPM

 

Nguyễn Thái Nghe

Bí thư Chi bộ HTTT

 

Nguyễn Công Huy

Bí thư Chi bộ MMT-TT

 

Trần Nguyễn Minh Thư

Bí thư Chi bộ KHMT

 

Nguyễn Nhị Gia Vinh

Bí thư Chi bộ TTĐPT

 

Lê Tấn Lợi

Bí thư Chi bộ Công ty KHCN

 

Nguyễn Thanh Tâm

Bí thư Chi bộ VP-P.THMT

 

Trần Minh Tân

Bí thư Chi bộ Sinh viên

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186