Tổng quan về hợp tác

Trường CNTT-TT luôn chú trọng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống từ Pháp và Canada, đồng thời tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác mới từ Anh, Mỹ, Úc và Châu Á. Bên cạnh đó, Trường luôn chủ động tìm kiếm, triển khai và thực hiện tốt các dự án quốc tế, qua đó nhiều giảng viên và sinh viên có cơ hội đi học tập/nghiên cứu ở nước ngoài.

Trường CNTT-TT hợp tác với nhiều công ty/doanh nghiệp phần mềm để đào tạo các kỹ năng chuyên môn cho sinh viên và phát triển các sản phẩm phần mềm. Trường cũng hợp tác sâu rộng với nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số cũng như trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm phần mềm. Bên cạnh hàng trăm MoU đã được ký kết ở cấp Trường Đại học Cần Thơ, Trường CNTT-TT đã ký kết MoU với hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Định kỳ hàng năm, Trường triển khai rà soát và đánh giá các MoU đã ký kết để đưa ra kế hoạch cụ thể, nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác.

Qua đó, tạo cầu nối hiệu quả giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần nâng cao thương hiệu của Nhà trường. Thông qua các hoạt động này, Trường nhận được nhiều tài trợ của các công ty/doanh nghiệp, từ học bổng cho sinh viên cho đến các thiết bị nghiên cứu.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186