Đăng NhậpTrung tâm Điện tử & Tin học thông báo v/v thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Quốc gia như sau:


Đã có chứng chỉ đến đợt thi tháng 6-2023


Trung tâm Điện tử và Tin học – Khoa CNTT&TT trường ĐHCT thông báo khai giảng các lớp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT .


Trung tâm ĐT-TH thông báo:ĐÃ CÓ ĐIỂM THI ĐỢT NGÀY 25/06/2023


Trung tâm Điện tử & Tin học thông báo mức học phí các lớp chứng chỉ ứng dụng CNTT như sau:


Trung tâm Điện tử & Tin học thông báo lệ phí thi chứng chỉ ứng dụng CNTT như sau:


Sinh viên của Trường đại học Cần Thơ có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ do Trung tâm Điện tử và Tin học cấp (như danh sách bên dưới) sẽ được miễn học phần Tin học căn bản và TT. Tin học căn bản theo quy định của Trường như sau:


Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Kể từ khi thông tư có hiệu lực, ngày10/08/2016, Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thay thế Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C quốc gia. Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.


@CIT 2014