Chứng chỉ ngắn hạn

Trung tâm Điện tử và Tin học được thành lập theo Quyết định số 877/TCCB ngày 07/08/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoạt động của Trung tâm là đào tạo thường xuyên các lớp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Ngoài ra, Trung tâm còn chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn như: quản trị dữ liệu, an toàn hệ thống, quản trị mạng, phân tích dữ liệu với Python, xử lý ảnh, …và các lớp đặc biệt theo nhu cầu thực tế của các cơ quan, doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, Trung tâm còn thực hiện các loại hình dịch vụ CNTT như: tư vấn thiết kế hệ thống mạng, website, hệ thống thông tin doanh nghiệp, điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn, hệ thống gợi ý,… cho các đối tác.

Xem thêm thông tin tại: www.cit.ctu.edu.vn/chungchitinhoc


 
 Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm


 

Ban Giám đốc Trung tâm

Ths. Trần Minh Tân

Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Phan Huy Cường

Phó giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186