Mới

Với hệ thống này, sinh viên có thể đăng ký đơn và đăng ký in bảng điểm trực tuyến.

Đăng nhập 1 tài khoản

Với sự kết nối với máy chủ của trường. Giờ đây bạn đã có thể đăng nhập bằng chính tài khoản có sẵn của Trung tâm Thông tin và quản trị mạng.

Truy cập di động ở mọi nơi

Được thiết kế để phù hợp với các loại điện thoại thông minh và máy tính bảng. Giờ đây bạn đã có thể truy cập hệ thống mọi lúc mọi nơi.

Đăng nhập