Hội cựu sinh viên Trường CNTT-TT

I. TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG
    - Tập hợp và vận động đông đảo cựu sinh viên điện tử, tin học tham gia, góp sức xây dựng Trường, Khoa;
    - Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học đang theo học tại Trường, Khoa;
    - Góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của nhà trường nói riêng, địa phương, vùng, miền và cả nước nói chung.

II. TỔ CHỨC HỘI
    1. Ban Chấp hành Chi hội Cựu sinh viên là bộ phận điều hành các hoạt động giữa hai kỳ Hội nghị Đại biểu Chi hội Cựu sinh viên Trường CNTT&TT.
    2. Các thành viên Ban Chấp hành Chi hội cựu sinh viên do Hội nghị Đại biểu Chi hội Cựu sinh viên hiệp thương giới thiệu, bầu cử, được Hội Cựu sinh viên Đại học Cần Thơ ra quyết định công nhận.

    3. Số lượng thành viên Ban Chấp hành Chi hội Cựu sinh viên do Hội nghị Đại biểu Chi hội Cựu sinh viên quyết định, trong đó có Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và các Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội

4. Ban chấp hành có nhiệm vụ cụ thể hoá các hoạt động của Chi hội, báo cáo định kỳ công tác của Chi hội.
    5. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 5 năm.
    6. Ban chấp hành Chi hội Cựu sinh viên Trường CNTT&TT họp một năm một lần, khi cần thiết Ban chấp hành sẽ triệu tập cuộc họp bất thường để giải quyết công việc của Chi hội.

 III. HỘI VIÊN

 - Các cựu sinh viên điện tử, tin học (cựu sinh viên điện tử, tin học là những người đã được đào tạo bâc cao đẳng, liên thông, đại học, sau đại học do Trường CNTT&TT thuộc Trường Đại học Cần Thơ đảm trách) đều có thể trở thành hội viên của Hội cựu sinh viên Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, việc đăng ký tham gia được tiến hành theo nguyên tắc cá nhân tự nguyện.
- Hội viên được thông tin về tình hình hoạt động của Trường, về Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội, được tham gia ý kiến và đóng góp về tinh thần và vật chất cho các hoạt động của Hội.
- Hội viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp và các hoạt động do Hội, chi hội tổ chức.

IV. TRỤ SỞ VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
- Trụ sở: Trường Công nghệ thông tin & truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ

- Điện thoại: +84-0292-3831301.

- Fax: +84-0292-3830841
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tài khoản VIETCOMBANK: 0111000181744

Liên hệ: TS. Lê Văn Lâm

Chủ tịch hội cựu sinh viên

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cập nhật ngày 22/02/2023

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186