TS. Nguyễn Hữu Hòa 

Hiệu Trưởng

* Lĩnh vực phụ trách: Toàn bộ hoạt động chung, Kế hoạch, Tài chính, Phát triển nguồn lực cán bộ, Hoạt động dịch vụ, Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp

* Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* ĐT: (0292) 3734 715

 

     

PGS.TS. Phạm Nguyên Khang

Phó Hiệu trưởng

*Lĩnh vực phụ trách: Đào tạo Sau Đại học, Cơ sở vật chất và trang thiết bị, Chuyển đổi số và công nghệ thông tin, Chính trị tư tưởng.

*Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ĐT: (0292) 3885 333

     

TS. Ngô Bá Hùng

Phó Hiệu trưởng

*Lĩnh vực phụ trách: Đào tạo Đại học, Kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo, Công tác sinh viên.

*Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ĐT: (0292) 3734 711

       

PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp

Phó Hiệu trưởng

*Lĩnh vực phụ trách: Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao công nghệ, Thông tin khoa học và công nghệ, Diễn đàn SDMD về CNTT-TT.

*Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ĐT: (0292) 3734 714

   

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186