Phòng Kỹ Thuật, thuộc Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trường Đại học Cần Thơ, được thành lập theo quyết định số 1925/QĐ-ĐHCT ngày 03 tháng 8 năm 2020. Hiện nay nhân sự của Phòng Kỹ thuật như sau :

Họ tên

Email

  1. Ths. Phạm Thị Trúc Phương

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2. Ths. Huỳnh Tuấn Hảo

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3. Ths. Bùi Minh Quân   

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  4. Ths. Trần Cao Trị

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  5. KS. Đặng Hoàng Tuấn           

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng:

Phòng kỹ thuật (Technical Department) thực hiện thiết kế, kiểm tra, giám sát kỹ thuật các thiết bị, máy tính, phần mềm nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng cho hệ thống CNTT; chịu trách nhiệm trong các hoạt động lập kế hoạch, mua sắm, thiết kế, cài đặt, bảo trì các thiết bị và máy tính; tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường CNTT-TT về công nghệ, kỹ thuật, đánh giá định mức, chất lượng sản phẩm phần cứng, phần mềm; phối hợp hoạt đồng với các phòng ban để theo dõi, rà soát, giám sát số lượng, chất lượng thiết bị và máy tính trong công tác xuất – nhập;  và xếp lịch giảng dạy cho nội dung thực hành của các học phần tại Trường CNTT-TT. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

       Ths. Phạm Thị Trúc Phương, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186