Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường CNTT-TT

 

PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị

Chủ tịch Hội đồng

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Hữu Hòa

Ủy viên 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (0292) 3734 715

 

PGS.TS. Phạm Nguyên Khang

Ủy viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (0292) 3885 333

 

TS. Ngô Bá Hùng

Ủy viên 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (0292) 3734 711

 

 

PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp

Ủy viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (0292) 3734 714

  

PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe

Ủy viên kiêm Thư ký

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (0292) 3734 718

  

TS. Trần Nguyễn Minh Thư

Ủy viên

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (0292) 3734 722

TS. Trương Minh Thái

Ủy viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (0292) 3734 724

TS. Phạm Thế Phi

Ủy viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (0292) 3832 244

TS. Phan Thượng Cang

Ủy viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (0292) 3734 720

  

TS. Nguyễn Nhị Gia Vinh

Ủy viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (0292) 3872 086

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186