Sứ mệnh và tầm nhìn

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Sứ mệnh của Trường CNTT-TT là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT-TT và các lĩnh vực liên quan, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Tầm nhìn đến năm 2030, Trường CNTT-TT trở thành trường đại học mạnh và uy tín về lĩnh vực CNTT-TT trong khu vực Châu Á, đạt được chuẩn quốc tế về đảm bảo chất lượng đào tạo.

Giá trị cốt lõi của Trường CNTT-TT là “Đồng thuận – Tận tâm – Chuẩn mực – Sáng tạo”.

Triết lý giáo dục của Trường CNTT-TT là “Tư duy, Sáng tạo, Lấy người học làm trung tâm”.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186