Công ty PTN tuyển dụng

PTN Global là công ty phát triển phần mềm nước ngoài, đang thực hiện các dự án phần mềm cho khách hàng từ Úc, New Zealand và các quốc gia nói tiếng Anh khác ở Bắc Mỹ và Châu Âu. PTN Global có trụ sở chính tại Cần Thơ, Việt Nam và tại Melbourne, Australia.

Xem chi tiết thông báo

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186