Tân sinh viên Khóa 49 cần biết

Sinh viên các ngành: An toàn Thông tin, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thông tin CLC, Hệ thống Thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật Phần mềm CLC, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Truyền thông Đa phương tiện thuộc Trường CNTT-TT Khóa 49 cần biết:

Thông báo về việc nộp luận văn HK2 năm học 2022-2023

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và theo công văn 26/ĐHCT-TTHL về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập CSDL Luận văn tốt nghiệp đại học của sinh viên, Trường CNTT&TT thông báo cho sinh viên về việc nộp luận văn HK2 2022-2023, tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186