Quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng đào tạo là kim chỉ nam cho mọi hoạt động đào tạo của Trường CNTT-TT. Hàng năm, các Chương trình đào tạo đều có khảo sát ý kiến người lao động, cựu sinh viên đóng góp về Chương trình đào tạo thông qua các đợt khảo sát trực tuyến hoặc tiếp xúc trực tiếp trong 2 sự kiện ngày hội việc làm được tổ chức thường niên tại Trường CNTT-TT hoặc qua đợt phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Trường có tổ đảm bảo chất lượng với nhiều thành viên được đào tạo nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng đóng vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 3 ngành của Trường đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo của AUN-QA. Các chương trình còn lại cũng đã lên kế hoạch kiểm định chất lượng.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp các ngành của Trường CNTT-TT vì thế trong nhiều năm liền đạt trên 95%.

Nhóm ngành đạt kiểm định quốc tế AUN

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186