Trung tâm công nghệ phần mềm Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Trường Đại học Cần Thơ tuyển nhiều vị trí như: Chuyên viên nghiên cứu và phát triển, Nhân viên kinh doanh, Nhân viên lập trình

Xem chi tiết tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186