Công ty TECHBASE Việt Nam Tuyển dụng

Nhân ngày hội việc làm 01/04/2023 tại trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Cần Thơ, công ty Techbase sẽ tổ chức phỏng vấn tuyển dụng.
Các em đăng ký tham dự tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186