Học bổng cựu sinh viên Tin học khóa 21

         Nhân sự kiện "Kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp ra trường lớp Tin học K21" vào ngày 21-11-2020, Tập thể cựu sinh viên Tin học khóa 21 tài trợ học bổng cho sinh viên.

            1. Đối tượng xét cấp học bổng:

            - Sinh viên đang học tại Khoa CNTT&TT còn đang trong thời gian thiết kế theo khung chương trình đào tạo;

            - Có hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn; đặc biệt khó khăn;

            - Có thành tích học tập và rèn luyện đạt từ Khá trở lên trong năm học 2019-2020

            - Chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào trong năm học 2019 – 2020;

 

            2. Số suất và giá trị suất học bổng:

            - Tổng số suất học bổng là: 20 suất;

            - Mỗi suất học bổng trị giá 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

            3. Hồ sơ xin xét cấp học bổng:

            - Đơn xin cấp học bổng;

            - Bảng điểm;

            - Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

            Lưu ý: Tất cả các loại giấy tờ trên, sinh viên để vào trong túi hồ sơ, ngoài bìa hồ sơ cần ghi rõ “Học bổng Cựu sinh viên Tin học Khóa 21”.

            4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

            Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Khoa CNTT&TT kể từ ngày thông báo đến hết ngày 16/11/2020.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186