Học bổng Công ty TNHH BE Solutions

 

Nhân sự kiện "Ngày hội việc làm CNTT 2020" vào ngày 07-11-2020, Công ty TNHH BE Solutions tham gia sự kiện và tài trợ học bổng cho sinh viên.

 

            1. Đối tượng xét cấp học bổng:

            - Sinh viên đang học tại Khoa CNTT&TT còn đang trong thời gian thiết kế theo khung chương trình đào tạo;

            - Có hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn; đặc biệt khó khăn;

            - Có thành tích học tập và rèn luyện đạt từ Khá trở lên trong năm học 2019-2020

            - Chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào trong năm học 2019 – 2020;

             2. Số suất và giá trị suất học bổng:

            - Tổng số suất học bổng là: 05 suất;

            - Mỗi suất học bổng trị giá 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

            3. Hồ sơ xin xét cấp học bổng:

            - Đơn xin cấp học bổng (xem mẫu)

            - Bảng điểm;

            - Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

            Lưu ý: Tất cả các loại giấy tờ trên, sinh viên để vào trong túi hồ sơ, ngoài bìa hồ sơ cần ghi rõ “Học bổng Công Ty  TNHH Be Solutions”.

            4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

            Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Khoa CNTT&TT kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/10/2020.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186