Học bổng của Công ty ELCA

Công ty ELCA đang tổ chức chương trình trao tặng 03 suất học bổng cho sinh viên đại học các chuyên ngành:

  • Khoa học máy tính
  • Kỹ sư phần mềm
  • Các ngành liên quan đến CNTT

Thông tin chi tiết của chương trình, tham khảo tại

1.     ELCA website

2.     ELCA Fanpage

Chương trình này sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 03.09.2020

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186