Kế hoạch xét và trao bằng tốt nghiệp năm 2023

- Trường CNTT&TT thông báo cho sinh viên kế hoạch xét và trao bằng tốt nghiệp năm 2023, xem chi tiết tại đây

 

- Khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2023: Sinh viên phải hoàn thành Form này trước khi nhận QĐ tốt nghiệp 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186