Kế hoạch triển khai luận văn HK2 2022-2023

Trường CNTT &TT thông báo đến sinh viên kế hoạch triển khai thực hiện luận văn HK2 2022-2023 như sau:

+ Kế hoạch Khoa CNPM

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186