Lịch bảo vệ luận văn HK1 2022-2023

Trường CNTT&TT thông báo lịch bảo vệ luận văn đại học HK1 2022-2023.

+ Ngành Kỹ thuật phần mềm

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186