Sinh viên Khóa 48 cần biết

SINH VIÊN CÁC NGÀNH: An toàn thông tin, Truyền thông đa phương tiện, CNTT, KỸ THUẬT PHẦN MỀM, KHOA HỌC MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN, MẠNG MÁY TÍNH & TT DL, CNTT chất lượng cao, Kỹ thuật phần mềm chất lượng cao thuộc Khoa CNTT&TT  Khóa 48 cần biết:

Địa chỉ khoa: từ cổng B ĐHCT chạy thắng vào, nhìn bên phải có bảng tên như hình bên dưới.

 

1. Thông tin tại trang của nhà trường về nộp hồ sơ, hướng dẫn, ...xem tại đây

2. Giáo viên cố vấn 

STT Tên ngành Mã lớp Họ tên giảng viên cố vấn học tập Email
1 Khoa học máy tính DI22Z6A1 Phan Bích Chung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu DI22T9A1 Trần Thị Tố Quyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 An toàn thông tin DI22D2A1 Ngô Bá Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Kỹ thuật phần mềm DI2296A1 Lâm Hoài Bảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Kỹ thuật phần mềm - CTCLC DI2296F1 Trương Minh Thái This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Hệ thống thông tin DI2295A1 Nguyễn Minh Khiêm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Công nghệ thông tin DI22V7A1 Nguyễn Thị Kim Yến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Công nghệ thông tin - CTCLC DI22V7F1 Lê Huỳnh Quốc Bảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Truyền thông đa phương tiện DI22D1A1 Nguyễn Nhị Gia Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Truyền thông đa phương tiện DI22D1A2 Phạm Trương Hồng Ngân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 3. Xem chương trình đào tào và kế hoạch học tập mẫu

 4. Ứng cử vào BCH các chi đoàn

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186