Khai giảng khóa học Lập trình Python cơ bản

Trung tâm Điện tử và Tin học chiêu sinh lớp Lập trình Python cơ bản: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết về lập trình Python

Khai giảng ngày 12/06/2023

Buổi học: Sáng T2, T4, T6

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186