TIÊU CHUẨN ĐBCL AUN-QA 2015

 1. Các kết quả học tập mong đợi
 2. Quy cách Chương trình
 3. Nội dung & Cấu trúc Chương trình
 4. Tiếp cận trong Dạy & Học
 5. Kiểm tra đánh giá Người học
 6. Chất lượng Cán bộ học thuật
 7. Chất lượng Cán bộ phục vụ
 8. Chất lượng Người học & Phục vụ Người học
 9. Cơ sở vật chất & Hạ tầng
 10. Nâng cao Chất lượng
 11. Đầu ra

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker