Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông (CNTT&TT) được thành lập vào năm 1994 trên cơ sở Trung tâm Điện Tử Tin học. Từ khi thành lập, CNTT&TT là một trong bảy khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông trọng điểm của Việt Nam và nhận được sự quan tâm đáng kể nhờ vào các chương trình và dự án của Chương trình trọng điểm quốc gia về CNTT và Dự án nâng cao năng lực trong đào tạo đại học và sau đại học.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Khoa CNTT&TT là đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT&TT.

Tầm nhìn

Tầm nhìn đến năm 2025, Khoa là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về CNTT&TT mạnh của cả nước, có vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và khu vực phía nam, đạt chuẩn chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực của các trường đại học tiên tiến và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong khu vực và thế giới.

 

 Liên kết:

1. Chương trình Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

2. Chương trình kỹ thuật phần mềm

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker