Thành viên AUN tại Việt Nam

 1. Trường Đại học Cần Thơ
 2. Đại học QG TPHCM
 3. Đại học QG Hà Nội

Thành viên AUN-QA tại Việt Nam

 1. Thai Nguyen University
 2. Hanoi University of Science and Technology
 3. Vietnam National University of Agriculture
 4. Hanoi School of Public Health
 5. Vietnam Maritime University
 6. Thuy Loi University
 7. Foreign Trade University
 8. FPT University
 9. Hue University
 10. The University of Da Nang
 11. Vinh University
 12. HCM University of Technology and Education
 13. University of Economics HCM City
 14. Nong Lam University
 15. Hoa Sen Univeristy
 16. Banking University of HCM City
 17. Industrial University of HCM City
 18. Lac Hong University
 19. Tra Vinh University
 20. Saigon Technology University
 21. HCM University of Food Industry

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker