Lịch học lớp đối tượng kết nạp Đảng

Viết bởi Webmaster.

Khai giảng: 7g30, ngày 12/10/2014

Địa điểm: Phòng 106, Nhà học C1

TT

Buổi

Ngày

Tên chuyên đề

Giảng viên

       1             

Sáng

12/10/2014

2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

(bổ sung, phát triển năm 2011)

Đ/c Trần Văn Hiếu

       2             

Chiều

12/10/2014

1. Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đ/c Phạm Văn Búa

       3             

Sáng

19/10/2014

3. Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Văn Linh

       4             

Chiều

19/10/2014

4. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đ/c Phạm Văn Búa

       5             

Sáng

26/10/2014

5. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đ/c Hà Thanh Toàn

       6             

Sáng

02/11/2014

Kiểm tra

- Đ/c Trần Văn Phú

- Đ/c Đinh Thị Hương

Quy định lớp học:

- Chỉ đạo:

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền (BT Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo)

Đ/c Lê Phi Hùng (PBT Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức)

- Quản lý chung: Đ/c Lê Mạnh Quốc

- Theo dõi lớp học: Đ/c Đinh Thị Hương, Trần Văn Phú

- Giờ học: Sáng từ 7g30 đến 11g00, Chiều 13g30 đến 17g00.

Buổi khai giảng học viên có mặt lúc 7g15 để nhận tài liệu.

- Học viên đi học đầy đủ và đúng giờ, ký tên vào danh sách điểm danh vào mỗi buổi học, nghỉ học phải có đơn xin phép và xác nhận của cấp ủy đơn vị (chỉ được phép vắng tối đa 1 buổi).

- Hình thức đánh giá: Kiểm tra 180 phút, gồm 3 câu theo dạng đề mở. Mỗi câu làm trên 1 tờ giấy riêng (để giảng viên dễ chấm bài).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker