mẫu KH HTTT 38; mẫu KH KTPM 38; mẫu KH TT&MMT 38; mẫu KH KHMT 38

Chương trình đào tạo K37; mẫu lập kế hoạch học tập; Chương trình THUD K37

Chương trình đào tạo K36; mẫu lập kế hoạch

Chương trình kỹ sư liên thông khóa 5 (K36, năm 2010)

Chương trình đào tạo K35

Chương trình đào tạo K34

Chương trình đào tạo cho sinh viên học bằng 2 (trúng tuyển năm 2008)

Chương trình kỹ sư liên thông khóa 3 (năm 2008)

Chương trình đào tạo K33

Chương trình kỹ sư liên thông khóa 2 (năm 2007)

Chương trình năm thứ 1 - CNTT

Chương trình chuyển đổi ngành CNTT cho các khóa 32 trở về trước 

*Xem hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển đổi (sinh viên các khóa cũ, áp dụng chương trình của khóa 29

* Tham khảo các biểu mẫu

Chương trình chuyển đổi hệ KCQ

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker