DANH SÁCH ĐẢNG ỦY KHOA NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Nguyễn Hữu Hòa - Bí thư

2. Phan Tấn Tài - Phó Bí thư

3. Phạm Nguyên Khang - Đảng ủy viên

4. Ngô Bá Hùng - Đảng ủy viên

5. Võ Huỳnh Trâm - Đảng ủy viên

6. Phạm Hữu Tài - Đảng ủy viên

7. Trần Minh Tân - Đảng ủy viên

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker