Chuyên đề "An toàn và an ninh mạng"

Posted in Chuyên đề

Khoa CNTT&TT thông báo cho các GV, CBVC, học viên cao học và sinh viên chuyên đề "An toàn và an ninh mạng" như sau:

+ Lĩnh vực An toàn và an ninh mạng

+ Trình bày: Ian Shawn Welch, Trường Đại học Victoria University of Wellington, New Zealand.

+ Thời gian: 13h30-15h30, ngày 02/12/2013.

+ Địa điểm: Phòng 1.1, Khu 3, ĐHCT.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker