Chuyên đề “Giới thiệu Bluemix, PaaS của IBM”

Posted in Chuyên đề

Bluemix là nền tảng trên đám mây của IBM, nó cho phép nhà phát triển phần mềm: thiết kế, phát triển, triển khai và theo dõi các ứng dụng Web và ứng dụng di động của mình trên đám mây một cách nhanh chóng. Người phát triển có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình Java, JavaScript (Node.js), PHP, Python, Go, Ruby, và rất nhiều các API của IBM, của các công ty khác và của cộng đồng nguồn mở có sẵn cho các ứng dụng của mình.
Nhằm động viên sinh viên tìm hiểu, học, và thực hành việc viết ứng dụng trên “đám mây”, đặc biệt phát huy ý chí sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp của sinh viên ngay khi còn trên ghế nhà trường. Khoa Công nghệ Thông tin & TT, Đại học Cần Thơ và Công ty IBM Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo “Giới thiệu Bluemix, PaaS của IBM” tại Khoa Công nghệ Thông tin &TT, Đại học Cần Thơ.

Thông tin chi tiết như sau:

Tên chuyên đề: “Giới thiệu Bluemix, PaaS của IBM”

Địa điểm: Hội trường 2 (Khu 2), Khoa Công nghệ Thông tin &TT (Cơ sở mới tại Khu 2, Đại học Cần Thơ).
Địa chỉ: đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Thời gian: 7h30 – 9h30, ngày 27/3/2015

Đối tượng tham dự: Sinh viên đã biết về ngôn ngữ lập trình
Người trình bày: Nguyễn Khiêm, IBM

Tóm tắt: Bluemix là “nền tảng như một dịch vụ” của IBM trên đám mây, nó giúp các nhà phát triển việc
thiết kế, phát triển, triển khai (trên đám mây) và giám sát các ứng dụng Web và ứng dụng di động của mình trên “đám mây” của IBM. Bài trình bày gồm 3 phần: dịch vụ điện toán đám mây, Bluemix nền tảng của IBM trên đám mây, và Bluemix với môi trường giáo dục. (Cuối buổi trình bày còn 2 phần nhỏ: hỏi đáp và bốc thăm đều có quà kỷ niệm).

Đăng ký tham dự tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker