Công Ty MekongData tuyển dụng nhân sự

Công Ty MekongData đang có nhu cầu tuyển dụng nhận sự ở vị trí:
 
1. Nhân viên Biên tập dữ liệu
2. Nhân viên Quản trị mạng
3. Kỹ sư phần mềm chuyên về Magento, Odoo
4. Kỹ sư  phần mềm  làm việc tại Nhật
 
Thời gian nhận hồ sơ:
- Vị trí 1 và 2: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2019
- Vị trí 3 và 4: Từ ngày ra thông báo đến khi đủ chỉ tiêu 
 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker