Học bổng khuyến khích học kỳ 1, 2015-2016

Căn cứ theo điều lệ Trường Đại học, căn cứ theo qui định về công tác học vụ dành cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, xét theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ quyết định trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016.

Xem chi tiết

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker