Đăng ký dự lễ tốt nghiệp đợt 17-4-2022

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Theo hiện theo kế hoạch chung của nhà trường, lễ tốt nghiệp của Khoa CNTT&TT sẽ tổ chức vào chiều 17-04-2022. Thân mời các bạn sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker