Sổ tay sinh viên ngành MMT và TT

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông (MMT&TT) với mục đích giúp sinh viên hiểu được các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Trường, Khoa và Bộ môn. Sổ tay sinh viên ngành MMT&TTDL cung cấp cho sinh viên chương trình và kế hoạch đào tạo, tư vấn cho sinh viên về nghề nghiệp, thông tin về các dịch vụ tiện ích mà sinh viên thụ hưởng trong suốt thời gian theo học tại Trường, những quy định cần lưu ý liên quan đến học tập và rèn luyện của sinh viên.

Xem chi tiết  sổ tay K45 tại đây

Xem chi tiết sổ tay K46 tại đây

Xem chi tiết sổ tay K47 tại đây

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker