Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Khoa Công nghệ Thông tin và TT thông báo lịch thi học kỳ 2, năm học 2019-2020 cho các sinh viên nắm và đi thi đúng lịch này.

Xem lịch thi riêng

Xem lịch thi chung

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker