Đăng ký dự lễ tốt nghiệp 25-9-2016

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên đã tốt nghiệp năm học 2015-2016. Sinh viên xem thông tin chi tiết và đăng ký tham dự.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker