Kết quả kiểm tra tiếng Anh và xét miễn các học phần Anh văn căn bản cho sinh viên K40

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Thực hiện công văn số 1399/ĐHCT-ĐBCL&KT ngày 18/8/2014 về việc kiểm tra tiếng Anh cho sinh viên khóa 40; căn cứ kết quả điểm kiểm tra tiếng Anh, kết luận của cuộc họp xét miễn kiểm tra và mức điểm xếp lớp học học phần Anh văn căn bản; và đề nghị của Hội đồng kiểm tra trình độ Ngoại ngữ cho sinh viên khóa 40, Trường Đại học Cần Thơ thông nhất thực hiện:

Xem chi tiết

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker