V/v Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Nhà trường thông báo việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến kể từ học kỳ II, năm học 2013 – 2014.

Tất cả sinh viên đăng nhập vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến (oss.ctu.edu.vn) theo hướng dẫn sau để cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ II/2013-2014:

 

-Bước 1: Sinh viên vào địa chỉ sau: oss.ctu.edu.vn (có thể vào bằng tất cả các máy tính, thiết bị có kết nối mạng internet, không bắt buộc thực hiện trên các máy tính của trường).

 

-Bước 2: Sinh viên đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đăng nhập máy tính của trường.

 

-Bước 3: Vào trang chủ của hệ thống lấy ý kiến phản hồi, chọn trình đơn (menu) “Khảo sát lớp học phần” và thực hiện cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy các lớp học phần đã học trong học kỳ II, năm học 2013-2014.

 

-Bước 4: Sinh viên hoàn thành số lượng lớp học phần theo yêu cầu trên hệ thống trong thời gian thực hiện công việc này từ 21/04/2014 đến 18/05/2014, không nhất thiết hoàn thành cùng lúc tất cả các lớp học phần đã học.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần hỗ trợ yêu cầu thông báo cho Trung tâm Điện tử - Tin học (Thầy Huỳnh Phương Nam, số điện thoại: 0126 691 9113, địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) hoặc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí (Cô Nguyễn Thị Trinh, số điện thoại: 0939.25.23.25, địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Nguồn: TT ĐBCL và TK

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker