Lịch làm việc từ 04/06/2018 đến 10/06/2018

Posted in Lịch công tác

Ngày

SÁNG

CHIỀU

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

 

04/6

7g15: Hội ý BGH-CTHĐT-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

8g00: Họp Hội đồng tuyển chọn các chương trình NC Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT (Lĩnh vực Nông nghiệp)

BGH: Ô. Dũng, Ô. Tính

Tại: Phòng họp 2 (cả ngày)

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

10g30: Họp với Tư vấn thảo luận về xây dựng và đào tạo, Dự án ODA – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA, Tư vấn

Tại: Phòng họp 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

TP: Ô. NHHòa

Tại: Hội trường BGH

8g00: Họp BCH Công đoàn Khoa mở rộng đánh giá thi đua CĐ

TP: BCH Công đoàn, Tổ trưởng/Tổ phó các Tổ CĐ

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp mặt ứng viên được đề cử đi học về quản trị đại học trong Dự án ODA – Nhật Bản

BGH-TVĐU: Bà Hiền. TP: BĐP lĩnh vực Quản trị đại học, trưởng các phòng PĐT, PQLKH, PTV, PCTSV, PHTQT, PTCCB, các ứng viên (email mời)

Tại: Phòng họp 1

15g00: Họp để rà soát Dự thảo Văn kiện Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT

BGH-TVĐU: Ô. Dũng. TP: Ban Văn kiện Hội nghị

Tại: Phòng họp 1

15g00: Tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

BGH: Ô. Toàn. Tại: Văn phòng Thành Ủy Cần Thơ

16g00: Tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

BGH: Ô. Toàn. Tại: Văn Phòng UBND TP.Cần Thơ

14g00: Hội ý BCN Khoa CNTT&TT

TP: BCN Khoa và các Trợ lý. Tại: Phòng họp BLĐ

15g30: Họp giao ban Khoa CNTT&TT

TP: Thành viên Hội đồng và các Trợ lý

Tại: Hội trường 1 – Khoa CNTT&TT

Thứ Ba

 

05/6

7g30: Trồng cây nhân Ngày Môi trường Thế giới 05/6

BGH: Tất cả các thành viên. TP: Theo thông báo

Tại: Tập trung tại Nhà Thi đấu đa năng

8g00: Họp Hội đồng tuyển chọn các chương trình NC Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT (Lĩnh vực Môi trường)

BGH: Ô. Dũng, Ô. Tính. Tại: Phòng họp 2 (cả ngày)

8g15: Dự Khai mạc Hội thảo khu vực "Bảo vệ môi trường Đồng Bằng Sông Cửu Long"

BGH: Ô. Toàn. Tại: Khách sạn Vinpearl Xuân Khánh

9g30: Đại sứ Hoa kỳ đến thăm lớp tiếng Anh chương trình Access (chương trình tiếng Anh dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn)

BGH: Ô. Dũng. TP: TTNN, PHTQT

Tại: TTNN, Khu I - ĐHCT

7g30: Trồng cây nhân Ngày Môi trường Thế giới 05/6

TP:

Tại: Tập trung tại Nhà Thi đấu đa năng

 

13g30: Tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng và các thành viên

TP: PHTQT, KMT&TNTN, KNN&SHUD, KKT, KL, KTS, KCN, KCNTT&TT, TTLKĐT và theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

 

13g30: Tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

TP:

Tại: Hội trường BGH

 

Thứ Tư

 

06/6

8g00: Họp Hội đồng tuyển chọn các chương trình NC Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT (Lĩnh vực Thủy sản)

BGH: Ô. Tính. Tại: Phòng họp 2

8g00: Làm việc với Sở NN&PTNT An Giang để trao đổi Kế hoạch kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành NN&PTNT An Giang

BGH: Ô. Toàn. TP: PQLKH, PHTQT, KSĐH, KTS, TTLKĐT, KPTNT, KNN&SHUD, TTCGCN&DV

Tại: Phòng họp 1

 

13g30: Họp về công bố công khai theo Thông tư 36

BGH: Bà Hiền. TP: KSĐH, PĐT, TTLKĐT, PKHTH, PTCCB, PTTPC, PQLKH, PQTTB, PCTSV, P.HTQT, TTTTQTM, TTQLCL, TTHL

Tại: Phòng họp 1

15g30: Họp về xử lý tài sản thanh lý (phương tiện vận tải và máy móc-thiết bị)

BGH: Ô. Tính. TP: Hội đồng theo QĐ5235/QĐ-ĐHCT

Tại: Phòng họp 2

 

Thứ Năm

 

07/6

 

 

 

13g30: Họp về xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động ĐHCT (Nhóm đào tạo, Chương IV, Chương VIII)

BGH: Bà Hiền. TP: PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PTCCB, PCTSV, TTQLCL, Trường THSP

Tại: Phòng họp 1

 

Thứ Sáu

 

08/6

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA

Tại: VP. Ban QLDA ODA

 

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp  2

 

Thứ Bảy

 

09/6

8g00: Lễ trao bằng tốt nghiệp ĐH hệ VLVH và Từ xa

BGH: Ô. Toàn. TP: KKT,KL, KMT&TNTN, TTLKĐT

Tại: Trường CĐCĐ Sóc Trăng

 

 

 

Chủ Nhật

 

10/6

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Khoa:

  • Ngày 28/5 - 08/6/2018: Ô. Hiệp cùng đoàn ĐHCT dự Hội thảo về CGCN dự án VTEC của EU, tại Huế.

Trường:

  • Ngày 04/6/2018: KKT làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Aahus – Đan Mạch.
  • Ngày 04/6/2018: PHTQT và KNN tiếp đón và làm việc với tình nguyên viên dạy tiếng Đài.
  • 9g30 ngày 06/6/2018: Họp triển khai kế hoạch lập danh mục thiết bị gói thầu số 3 Dự án ODA, tại Hội trường 1.
  • Ngày 06-07/6/2018: BGH (Ô. Dũng) dự bế mạc Hội thảo về CGCN dự án VTEC của EU, tại Huế.
  • Ngày 07-08/6/2018: Tuyển sinh vào lớp 10, NH2018 – 2019 Trường THPT Thực hành Sư phạm – ĐHCT.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker