Lịch làm việc từ 25/01/2016 đến 31/01/2016

Posted in Lịch công tác

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

25/01/2016

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

TP: Ô. Đệ. Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

9g15: GS Christophe Sibertin-Blanc  làm việc với Khoa

TP: Ô. NHHòa, TM.Thái. Tại: P. họp BLĐ

9g30: Giám đốc TT ĐTTH họp với Kế toán

TP: Ô. TCĐệ, NTKMai, ĐLMChi

Tại: Phòng họp Khoa

9g30: Chuyên đề: Giới thiệu về Trường Đại học Toulouse 1 (UTI), SMAC, các nghiên cứu của Giáo sư cùng cộng sự,  giới thiệu các cơ hội để làm nghiên cứu sinh tại UT1

TP: GV có quan tâm, HVCH, SV năm 3-4

Tại: HT1 – Khoa CNTT&TT

13g30: Tiếp và làm việc với đại diện trường ĐH Arizona, Hoa Kỳ (Chương trình HEEAP)

BGH Ô. Toàn

TP: PHTQT, KCN, KCNTT&TT (Ô. NB.Hùng, PPLan), TTĐBCL&KT, TTLKĐT

Tại: Phòng họp 1

13g30: Sơ kết năm 2015 của Đảng ủy KKHXH&NV

BGH-TVĐU: Ô. Dũng

Tại: VP. Khoa KHXH&NV

14g00: Hội ý BLĐ Khoa CNTT&TT

TP: BLĐ Khoa

Tại: Phòng họp BLĐ

15g30: Họp giao ban Khoa CNTT&TT

TP: Thành viên Hội đồng và các Trợ lý

Tại: Hội trường 1 – Khoa CNTT&TT

Thứ Ba

26/01/2016

7g30: Làm việc với TT. Tư vấn và Kiểm định - ĐHCT về kết quả kiểm định Hội trường Lớn

BGH: Ô. Tính

TP: BQLCT, TTTV&KĐ-ĐHCT, PQTTB, Tư vấn Thẩm tra (Cty Châu Long)

Tại: Phòng họp 2

8g30: Tiếp đoàn CB và giảng viên Trường Đại học Phranakhon – Thái Lan

BGH: Ô. Toàn

TP: KNN, PHTQT, PCTSV, KSP, KKHXH&NV, Trường THPT Thực hành sư phạm

Tại: Hội trường BGH

13g30: Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên (13g30: KKT, 14g00: KNN&SHƯD, 14g30: KKHXH&NV, 15g00: KL, 15g30: KPTNT, KSP, KTS, BMGDTC)

BGH: Ô. Xê

TP: ĐTN, PCTSV, PĐT, đại diện đơn vị, CVHT và SV vi phạm (do đơn vị quản lý sinh viên mời)

Tại: Phòng họp 1

14g00: Dự bế mạc “Tuần giao lưu văn hóa sinh viên“ (ĐHCT và ĐH. Soon Chun Hyang tổ chức)

BGH: Ô. Dũng

TP: PHTQT, VNCPT ĐBSCL, TTHQH

Tại: Hội trường Lớn

Thứ Tư

27/01/2016

7g30: Họp bàn V/v mở ngành ThS Quản lý giáo dục

BGH: Ô. Phương

TP: KSĐH, KSP, TTĐBCL&KT

Tại: Phòng họp 1

7g30: Họp thông qua Quy chế quản lý chuyển giao KHCN và thương mại hóa sản phẩm KHCN Trường Đại học Cần Thơ

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng, Ô. Tính

TP: TTDV&CGCN, PQLKH, PTV,PKHTH,PTT-PC

Tại: Phòng họp 2

7g30: Hội nghị lấy ý kiến về công tác CVHT - Khoa CNTT&TT

TP: BCN, lãnh đạo BM, GVCV, Giáo vụ, ĐTN, đại diện SV (từ 2-3 SV gồm CB lớp và BCHCĐ)

Tại: HT2 – Khoa CNTT&TT

13g30: Họp bàn về việc bổ sung hồ sơ CTĐT thạc sĩ và tiến sĩ theo Thông tư 07

BGH: Ô. Phương. TP: KSĐH, đại diện lãnh đạo (Ô. NBHùng) và trợ lý đào tạo SĐH (TM.Tân) các đơn vị có đào tạo SĐH

Tại: Phòng họp 1

15g00: Xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt tháng 12/2015

BGH: Ô. Phương

TP: KSĐH, Trưởng các đơn vị có học viên tốt nghiệp, PTT-PC, PTV

Tại: Phòng họp 1

Thứ Năm

28/01/2016

 

 

Thứ Sáu 29/01/2016

 

14g00: Dự Hội nghị tổng kết công tác 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 của Viện Lúa ĐBSCL

BGH: Ô. Toàn

Tại: Hội trường 201, Viện Lúa ĐBSCL

14g00: Hội nghị gặp gỡ các nhà khoa học, trí thức TPCT

TP: Ô. TCĐệ. Tại: Hội trường UBND thành phố

 

Họp ĐU mở rộng

Họp toàn đảng bộ

Đoàn TN Khoa CNTT&TT ký kết nghĩa với tiểu đoàn vệ binh

Tiễn viên chức về hưu (LĐThắng, ĐHMinh)

Liên hoan Khoa

Thứ Bảy 30/01/2016

 

 

Chủ Nhật

31/01/2016

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker