Lịch làm việc từ 04/01/2016 đến 10/01/2016

Posted in Lịch công tác

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

04/01/2016

8g00: Dự Hội nghị sơ kết công tác sĩ quan biệt phái

BGH: Ô. Toàn. Tại: Hội trường Bộ Quốc phòng

8g00: Làm việc với Lĩnh vực Môi trường về chương trình NC, PTN và TB mua sắm dự án ODA

BGH: Bà Hiền. TP: BQLDA ODA, KMT&TNTN và các Đơn vị trong Lĩnh vực Môi trường

Tại: Phòng họp 2

13g30: Họp giao ban TT. Hàn Quốc học
BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, theo thư mời
Tại: Văn phòng  TT. Hàn Quốc học

15g30: Làm việc với Đảng ủy Khoa CNTT&TT về công tác giám sát chuyên đề

BGH-TVĐU: Bà Hiền. TP: UB kiểm tra Đảng ủy

Tại: HT1-Khoa CNTT&TT

Thứ Ba

05/01/2016

7g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2 

7g30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường

BGH-TVĐU: Ô. Toàn, Bà Hiền

TP: PTCCB, KKHXH&NV, KKT

Tại: Phòng họp 1

13g30: Học tập, quán triệt văn kiện Hội nghị lần thứ 12  của BCH Trung ương Đảng (khóa XI); Hội nghị sơ kết Nghị quyết 80-NQ/ĐU của Đảng ủy Trường 

BGH-ĐU: Tất cả các thành viên

TP: Theo thư mời và thông báo

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

Thứ Tư

06/01/2016

7g30: Họp Tiểu ban Khoa học công nghệ và Triễn lãm Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, PQLKH, các thành viên theo Quyết định . Tại: Phòng họp 2

8g00: Tiếp GS. Eddy van Diriessche và GS. Beeckmans (Chương trình VLIR)

BGH: Ô. Toàn. TP: VNC&PTCNSH

Tại: Phòng họp 1 

13g30:  Họp phân công chuẩn bị soạn thảo và thực hiện đề án "Nâng cao năng lực cho CBCC của TPCT 2016 - 2017" từ nguồn kinh phí tài trợ của BIDV

BGH:  Ô. Toàn, Ô. Dũng, Ô. Tính
TP: TTNN,KKT, KL,PHTQT,KKHXH&NV, PQTTB

Tại: Phòng họp 1

15g00: Họp Tiểu ban vận động tài trợ Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường

BGH: Ô. Dũng. TP: Các thành viên (Ô. LTPhong, Ô. VTDanh, Ô. LNBình, Ô. TQPhú) và thư mời

Tại: Phòng họp 1

Thứ Năm

07/01/2016

7g30: Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH. Đảng bộ TPCT lần XIII

BGH: Ô. Dũng

Tại: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPCT

13g30: Họp bàn về việc thiết kế các pano chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường

BGH: Ô. Dũng. TP: PCTCT, PĐT, TTLKĐT, KSĐH, PHTQT, PTV, PQLKH, PQTTB, TTTT&QTM, PCTSV, BQLCT, PKHTH, PTCCB, VPĐU, CĐ, ĐTN, HCCB. Tại: Phòng họp 2

14g00: Dự Hội nghị Tổng kết năm 2015 của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPCT

BGH: Ô. Toàn. Tại: Liên hiệp CTC Hữu nghị TPCT

Thứ Sáu 08/01/2016

6g30: Dự Lễ tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện

BGH: Bà Hiền. Tại: Khoa CN

7g30: Dự Hội nghị báo cáo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 13 BCH TW Đảng khóa XI 

BGH-TVĐU: Tất cả các thành viên

Tại: Hội trường Thành ủy Cần Thơ

8g00: Dự Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản Nhà xuất bản năm 2015 (Ban Tuyên giáo TW tổ chức)

BGH: Ô. Phương. Tại: Số 9 Ng Cảnh Trân, Hà Nội

13g30: Làm việc với Lĩnh vực Nông nghiệp về chương trình NC, PTN và TB mua sắm dự án ODA

BGH: Ô. Dũng. TP: BQLDA ODA, KNN&SHƯD và các Đơn vị trong Lĩnh vực Nông nghiệp

Tại: Phòng họp 2

14g00: Bàn giao công tác Thủ quỹ Khoa

TP: Ô. TCĐệ, Ô. ĐHMinh, PHTài, HTTMỹ, NTTâm, ĐLMChi

Tại: P. họp BLĐ

15g00: Dự Lễ phát học bổng Nguyễn Trường Tộ cho SV K40 và K41 của Trường ĐHCT và ĐHYDCT

BGH: Ô. Dũng. TP: PCTSV, PCTCT, ĐTN, và SV

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

Thứ Bảy 09/01/2016

8g00: Hội thảo lấy ý kiến giảng viên, nhà khoa học, người sử dụng lao động, cựu sinh viên về chương trình đào tạo trình độ đại học ngành CNTT (chương trình chất lượng cao)

TP: BCN, giảng viên không bận công tác, học viên Cao học.

Tại: Hội trường 2

18g30: Dự Kỷ niệm ngày truyền thống HSSV 09/01 và tuyên dương sinh viên 5 tốt

BGH: Bà Hiền. Tại: Hội trường Lớn

Chủ Nhật

10/01/2016

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker