Lịch làm việc tuần từ 03/08/2015 đến 09/08/2015

Posted in Lịch công tác

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

03/8/2015

 

14g00: Tiếp đoàn GS và SV Viện Khoa học Công nghệ Daegu Gyeongbuk, Hàn Quốc

BGH: Ô. Toàn

TP: KCNTT&TT (Ô. Hòa), PHTQT

Tại: Phòng họp 1 BGH – Nhà Điều hành

Thứ Ba

04/8/2015

9g00: Tiếp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về hoạt động HTQT và NCKH
BGH: Ô. Xê

TP: PHTQT, PQLKH, PKHTH

Tại: Phòng họp 1 BGH – Nhà Điều hành

13g30: Xét hồ sơ cao học đợt 2-2015

TP: Đ/c NBHùng, TQĐịnh, PNKhang, TMTân

Tại: Khoa SĐH

15g00: Họp đảng ủy Khoa

TP: Đảng ủy viên

Tại: Phòng họp BLĐ

 

Thứ Tư

05/8/2015

7g30: Họp triển khai thực hiện quy trình xây dựng CTĐT, cập nhật CTĐT theo TT07; Trao đổi những vướng mắc trong quản lý công tác sau đại học

BGH: Ô. Phương và các thành viên

TP: KSĐH,  lãnh đạo (Ô. Hùng), trợ lý Khoa/Viện đào tạo SĐH (TMTân)

Tại:Hội trường BGH – Nhà Điều hành

7g30: Bàn chuẩn bị công tác NCKH  về Tái cơ cấu nông nghiệp với địa phương; đi các tỉnh Miền Đông

BGH: Ô. Dũng. TP: PQLKH

Tại: Phòng họp 2 BGH – Nhà Điều hành

13g30: Họp Ban Chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung Quy định về quản lý chuyên môn đối với GV

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền

TP: Các thành viên theo Quyết định, Ban thư ký

Tại: Phòng họp 1 BGH – Nhà Điều hành

13g30: Họp bàn về công tác chuẩn bị thành lập Trung tâm Hàn Quốc học

BGH: Ô. Dũng

TP: PHTQT, PQTTB, KHXH-NV (Cô LTPHà), TTNN (Ô. LNQHưng)

Tại: Phòng họp 1 BGH – Nhà Điều hành

Thứ Năm

06/8/2015

7g30: Họp bàn thống nhất giá thu phí Ký túc xá A

BGH: Ô. Tính

TP: PCTSV, TTDVSV, TTDV&CGCN, PTV

Tại: Phòng họp 2 BGH – Nhà Điều hành

8g30: Làm việc với Ban kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

BGH: Ô. Phương

TP: PQLKH và các chủ nhiệm đề tài

Tại: Phòng họp 1 BGH – Nhà Điều hành 

13g30: Họp ban tổ chức Hội nghị “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo dự bị đại học“

BGH: Ô. Toàn, Ô. Xê

TP: KDBDT, các thành viên theo Quyết định

Tại: Phòng họp 1 BGH – Nhà Điều hành

Thứ Sáu 07/8/2015

7g30: Tiếp Đoàn kiểm tra khảo sát của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

BGH: Ô. Dũng

TP: Khoa Luật, PĐT

Tại: Phòng họp 1 BGH – Nhà Điều hành

7g30: Họp Ban Phát triển sản xuất Trường ĐHCT

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính

TP: Cac thành viên theo Quyết định

Tại: Phòng họp 2 BGH – Nhà Điều hành

9g00: Công ty Cổ phần Deltasoft và Công ty TNHH MTV PMDL Mê Kông phối hợp với Khoa tổ chức Hội thảo Nhật Bản cho sinh viên

TP: Ô. TCĐệ và VC có quan tâm

Tại: Hội trường 2

14g00: Hội nghị lấy ý kiến giảng viên, chuyên gia về CTĐT dự kiến ngành HTTT bậc tiến sĩ

TP: BCN, giảng viên không bận công tác, học viên Cao học.

Tại: Hội trường 2

Thứ Bảy 08/8/2015

7g30: Bảo vệ đề cương Cao học (hướng ứng dụng)

TP: Thành viên Hội đồng

Tại: Hội trường Khoa

 

Chủ Nhật

09/8/2015

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker