Lịch làm việc tuần 01/06/2015 - 07/06/2015

Posted in Lịch công tác

 

Thứ, ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

01/6/2015

7g15

Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Đ/c NVLinh

PK.1-BGH/NĐH

8g00

Họp giao ban đầu tuần với BGH

Đ/c TCĐệ, NVLinh

HT.BGH/NĐH

9g00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Đ/c NVLinh

PK.1-BGH/NĐH

9g15

Họp bàn về các PTN

Đ/c TCĐệ, ĐHMinh, Tổ KTMT, Trưởng PTN (ĐTNghị, NTNghe, TVChâu), NTTuấn

Hội trường Khoa/Khu II)

14g00

Hội ý BCN khoa CNTT và TT

BCN Khoa

 

15g30

Họp giao ban khoa CNTT và TT

Thành viên Hội đồng,
các Trợ lý

HT.Khoa-Khu II

Thứ Ba

02/6/2015

 

 

 

 

13g30

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội trường

Đ/c NVLinh

Phòng họp 1 BGH – NĐH

Thứ Tư

03/6/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

04/6/2015

8g00

Làm việc với phòng HTQT

Đ/c TCĐệ, HXHiệp, NHHòa, NTNghe, PTHThảo

Phòng họp BLĐ/Khu II

14g00

Họp với Sở KHCN TPCT

Đ/c TCĐệ

 Sở KHCN TPCT

Thứ Sáu

05/6/2015

 

 

 

 

14g00

Họp với BM THUD về việc chuyển dời phòng máy

Đ/c TCĐệ, ĐHMinh, lãnh đạo BM THUD, HMTrí, NPLộc,  Tổ KTMT, NTTuấn

Phòng họp BLĐ/Khu II

Thứ Bảy

06/6/2015

7g00

Trồng cây nhân Ngày Môi trường Thế giới

Đ/c ĐHMinh

Nhà Điều hành

 

 

 

 

Chủ nhật

07/6/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 8g00-17g00 ngày 02/6/2015: Trung tâm Tư vấn hỗ trợ SV tổ chức Ngày hội tuyển dụng cho sinh viên tại khuôn viên Khoa Dự bị - Dân tộc.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker