Đăng Nhập

     

LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

CB403

26/09/2023

105

Tối 3,5,7, tối cn

ÔN CB428

25/09/2023

210

Tối 2,4,6, chiều cn

CB399

19/09/2023

101

Tối 3,5,7, tối cn

CB401

19/09/2023

204

Tối 3,5,7, tối cn

ÔN CB426

19/09/2023

104

Tối 3,5,7, tối cn

CB400

18/09/2023

108

Tối 2,4,6, chiều cn

CB402

18/09/2023

109

Tối 2,4,6, chiều cn

ÔN CB425

18/09/2023

103

Tối 2,4,6, chiều cn

ÔN CB427

18/09/2023

104

Tối 2,4,6, chiều cn


Học viên có thể ghi danh tại Trung tâm Điện tử & Tin học (Trường CNTT&TT) hoặc ghi danh online tại đây

Học phí (bao gồm lệ phí thi)

Lớp

Lệ phí

Lệ phí cho sinh viên

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

1.440.000đ

1.350.000đ

Ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

1.140.000đ

1.080.000đ

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

1.830.000đ

1.710.000đ

 


Xem thông tin thi chứng chỉ tại đây

@CIT 2014