Tham gia tình nguyện hè

Thông báo    Trần Minh Tân    2018-06-18
Chào các em sinh viên,
Hè 2015, Đoàn khoa phát động các bạn đoàn viên, sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện hè:
+ Sửa máy tính cho Thành Đoàn Cần Thơ
+ Tập huấn kỹ năng CNTT cho Quận Đoàn Bình Thủy
+ Lao động chăm sóc cảnh quan tại khoa

* Các em sinh viên đăng ký tình nguyện hè cho bạn: 
Pham Nguyen Hai Au B1304528 <aub1304528@student.ctu.edu.vn>

*** Đăng ký lao động chăm sóc cảnh quan tại đây


* Qua thi tuyển sinh sẽ ra quân thực hiện.

Thân mến.
-------------------------------------------------

Thầy Tân.

Bài viết liên quan

Đem thẻ sinh viên khi đi lao động
Đăng ký lao động

Thông báo

Xem tất cả