Đem thẻ sinh viên khi đi lao động

Thông báo    Quản trị hệ thống    2018-06-18
Nhằm điểm danh nhanh chóng khi sinh viên lao động, các em đem thẻ sinh viên theo khi đi lao động, để điểm danh bằng cách quét thẻ sinh viên.

Thầy Tân.

Bài viết liên quan

Tham gia tình nguyện hè
Đăng ký lao động

Thông báo

Xem tất cả